Toán Lớp 8: C) (3x+1)(4x-1)-(2x-3)^2 Câu 2 : phân tích đa thức thành nhân tử a) 4x(x+y)-3y(x+y) b)

Question

Toán Lớp 8: C) (3x+1)(4x-1)-(2x-3)^2
Câu 2 : phân tích đa thức thành nhân tử
a) 4x(x+y)-3y(x+y) b) (x+y)^3 + (x-y)^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-11T09:56:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) rút gọn:
  (3x+1)(4x-1)-(2x-3)^2
  =12x^2+x-1-4x^2+12x-9
  =8x^2+13x-10
  2)
  a)4x(x+y)-3y(x+y)
  =(x+y)(4x-3y)
  b) (x+y)^3 + (x-y)^3
  =x^3+3x^2y+3xy^2+y^3+x^3-3x^2y+3xy^2-y^3
  =2x^3+6xy^2
  =2x(x^2+3y^2)
   

 2. Giải đáp:
  C, (3x+1)(4x-1) – (2x-3)^2
  = 12x^2-3x+4x-1 – (4x^2-12x+9)
  = 12x^2-3x+4x-1-4x^2+12x-9
  = (12x^2-4x^2)+(-3x+12x+4x)+(-1-9)
  = 8x^2+13x-10
  Câu 2 :
  a, 4x(x+y)-3y(x+y)
  = (x+y)(4x-3y)
  b, (x+y)^3+(x-y)^3
  = (x^3+3x^2y+3xy^2+y^3)+(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3)
  = x^3+3x^2y+3xy^2+y^3+x^3-3x^2y+3xy^2-y^3
  = (x^3+x^3)+(3x^2y-3x^2y)+(3xy^2+3xy^2)+(y^3-y^3)
  = 2x^3+6xy^2
  = 2x(x^2+3y^2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )