Toán Lớp 8: c,(x-2) ×(x ²-5x+1)-x(x ²+11) d,x(1-3x)(4-3x)-(x-4)(3x+5)

Question

Toán Lớp 8: c,(x-2) ×(x ²-5x+1)-x(x ²+11) d,x(1-3x)(4-3x)-(x-4)(3x+5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tháng 2022-12-19T08:55:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  c)
  (x-2)xx(x^2-5x+1)-x(x^2+11)
  =x xx(x^2-5x+1)-2 xx(x^2-5x+1)-x^3-11x
  =x^3-5x^2+x-2x^2+10x-2-x^3-11x
  =(x^3-x^3) -(5x^2+2x^2)+(x+10x-11x)-2
  =-7x^2-2
  d)
  x(1-3x)(4-3x)-(x-4)(3x+5)
  =x(4-3x-12x+9x^2)-(3x^2+5x-12x-20)
  =x(9x^2-15x+4)-(3x^2-7x-20)
  =9x^3-15x^2+4x-3x^2+7x+20
  =9x^3-(15x^2+3x^2)+(4x+7x)+20
  =9x^3-18x^2+11x+20

 2. c) (x-2)(x^2-5x+1)-x(x^2+11)
  =x^3-5x^2+x-2x^2+10x-2-x^3-11x
  =-7x^2-2
  d) x(1-3x)(4-3x)-(x-4)(3x+5)
  =x(4-3x-12x+9x^2)-(3x^2+5x-12x-20)
  =4x-15x^2+9x^3-3x^2+7x+20
  =9x^3-18x^2+11x+20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )