Toán Lớp 8: Biểu thức x2-6x+10 đạt giá trị nhỏ nhất khi A x=3 B x=2 C x=5 D x=4

Question

Toán Lớp 8: Biểu thức x2-6x+10 đạt giá trị nhỏ nhất khi
A
x=3
B
x=2
C
x=5
D
x=4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 29 phút 2022-06-04T12:27:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  x^2 – 6x + 10
  = x^2 – 6x + 9 + 1
  = (x^2 – 2.x.3 + 3^2) + 1
  = (x – 3)^2 + 1
  Vì (x – 3)^2 >= 0 AA x
  => (x – 3)^2 + 1 >= 1 AA x
  Vậy Biểu thức đó = 1 khi x – 3 = 0 => x = 3
  -> A
  #SunHee

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Biểu thức x2-6x+10 đạt giá trị nhỏ nhất khi
  A. x=3
  B. x=2
  C. x=5
  D. x=4
  @muoiakiramobile
  #chucbanhoctot

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )