Toán Lớp 8: Biết x(x+5) + 2(x + 5) = 0 thì x bằng: A. 2 và 5 B. 2 và -5 C. -2 và 5 D.

Question

Toán Lớp 8: Biết x(x+5) + 2(x + 5) = 0 thì x bằng:
A. 2 và 5 B. 2 và -5 C. -2 và 5 D. -2 và -5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 7 phút 2022-06-04T17:06:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  x . (x + 5) + 2 . (x + 5) = 0
  $\Rightarrow$ (x + 2) . (x + 5) = 0
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x+2=0\\ x+5=0\end{matrix}\right.$
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=0-2\\ x=0-5\end{matrix}\right.$
  $\Rightarrow$ $\left[\begin{matrix} x=-2\\ x=-5\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {-2 ; -5}
  => $\text{Chọn D}$
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Biết x(x+5) + 2(x + 5) = 0 thì x bằng
  A. 2 và 5
  B. 2 và -5
  C. -2 và 5
  D. -2 và -5
  => Giải thích:
  x(x+5)+2(x+5)=0
  <=> (x+5)(x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x+5=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-5\\x=-2\end{array} \right.\) 
  Vậy x \in {-2;-5}
  => Chọn D
  $@Maruko-chan$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )