Toán Lớp 8: Biết `(4x)/(2-x)∈Z`, tìm `x∈Z`

Question

Toán Lớp 8: Biết `(4x)/(2-x)∈Z`, tìm `x∈Z`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 tuần 2022-04-13T10:52:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ĐK: xne 2
  Ta có : (4x)/(x-2)=-4+8/(2-x)
  Để (4x)/(2-x) in ZZ thì :
  -4+8/(2-x) in ZZ 
  =>8 vdots 2-x hay 2-x là Ư(8)
  Mà Ư(8)={pm1;pm2;pm4;pm8}
  + 2-x=1<=>x=1(tm)
  + 2-x=-1<=>x=3(tm)
  + 2-x=2<=>x=0(tm)
  + 2-x=-2<=>x=4(tm)
  + 2-x=4<=>x=-2(tm)
  + 2-x=-4<=>x=6(tm)
  + 2-x=8<=>x=-6(tm)
  + 2-x=-8<=>x=10(tm)
  Vậy x in {-6;-2;0;1;3;4;6;10} thì (4x)/(2-x) in ZZ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )