Toán Lớp 8: Biết (2x-5).(3x+b) = ax² + x + c Khi đó giá trị a,b,c cần tìm là ?

Question

Toán Lớp 8: Biết (2x-5).(3x+b) = ax² + x + c
Khi đó giá trị a,b,c cần tìm là ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-11T08:30:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x – 5)(3x + b) = ax^2 + x + c
  <=> 6x^2 + 2bx -15x -5b = ax^2 + x + c
  <=> -ax^2 + 2bx -5b -c = -6x^2 +16x
  Đồng nhất hệ số:
  +) -a = -6
  => a= 6
  +) 2b = 16
  => b= 8
  +) -5b -c= 0
  => c= -40

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )