Toán Lớp 8: Bạn Bình mua 4 quyển tập cùng loại và 5 cây bút cùng loại. Bạn đưa chị thu ngân tờ 100000 đồng, được chị trả lại 25000 đồng. Biết rằng

Question

Toán Lớp 8: Bạn Bình mua 4 quyển tập cùng loại và 5 cây bút cùng loại. Bạn đưa chị thu ngân tờ 100000 đồng, được chị trả lại 25000 đồng. Biết rằng một quyển tập có giá 10000 đồng. Hỏi giá tiền một cây bút là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 26 phút 2022-06-17T07:07:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   giá tiền của 4 quyển tập là:
   10000 x 4 = 40000
  giá tiền bình đã mua bút và quyển tập là :
  100000 – 25000 = 75000
  số tiền  5 cây bút là :
  75000 – 40000 = 35000
  giá tiền một cấy bút là : 
  35000 : 5 = 7000
  đáp số = 7000 ( một cây bút )

 2. Số tiền Bình đã mua là:
  100000-25000=75000( đồng )
  Số tiền 4 quyển tập là:
  10000xx4=40000( đồng )
  Số tiền 5 cây bút là:
  75000-40000=35000( đồng )
  Số tiền mỗi cây bút là:
  35000÷5=7000( đồng )
  Đáp số:7000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )