Toán Lớp 8: Bài 9: Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. a, Chứng minh MN // AC và . b, Chứng minh MN // PQ

Question

Toán Lớp 8: Bài 9: Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.
a, Chứng minh MN // AC và .
b, Chứng minh MN // PQ và .
c, Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành
Giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-12-22T09:18:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  Xét ΔABC có
  + M là trung điểm AB
  + N là trung điểm BC
  ⇒ MN là đường trung bình ΔABC
  ⇒ $\left \{ {{MN//AC} \atop {MN=AC:2}} \right.$ 
  ⇒ MN//AC
  b) 
  Xét ΔADC có
  + Q là trung điểm AD
  + P là trung điểm DC
  ⇒ PQ là đường trung bình ΔADC
  ⇒ $\left \{ {{PQ//AC} \atop {PQ=AC:2}} \right.$ 
  Có $\left \{ {{PQ//AC} \atop {MN//AC}} \right.$ 
  ⇒ MN//PQ
  c) 
  Vì $\left \{ {{PQ=AC:2} \atop {MN=AC:2}} \right.$ 
  ⇒ PQ=MN
  Xét tứ giác MNPQ có
  + PQ=MN
  + MN//PQ
  ⇒ MNPQ là hình bình hành

  toan-lop-8-bai-9-cho-tu-giac-abcd-co-m-n-p-q-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-da-a-chung-minh

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-bai-9-cho-tu-giac-abcd-co-m-n-p-q-lan-luot-la-trung-diem-cua-ab-bc-cd-da-a-chung-minh

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )