Toán Lớp 8: Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a) A = x2 – 6x + 11 b) B = x2 – 20x + 101

Question

Toán Lớp 8: Bài 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a) A = x2 – 6x + 11 b) B = x2 – 20x + 101, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 3 ngày 2022-06-20T21:30:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  a) A = x^2 – 6x + 11
  A = x^2 – 2x.3 + 3^2 – 3^2  + 11
  A = (x-3)^2+2 ≤ 2
  Min A = 2 ⇔ x=3
  b) B = x^2 – 20x + 101
  B = x^2 – 2.x.10 + 10^2 – 10^2 + 101
  B = (x-10)+1≤1
  Min B = 1 ⇔ x=10

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A = x^2 – 6x + 11
  A = x^2 – 2x.3 + 3^2 – 3^2  + 11
  A = (x-3)^2+2 ≤ 2
  Min A = 2 ⇔ x=3
  b) B = x^2 – 20x + 101
  B = x^2 – 2.x.10 + 10^2 – 10^2 + 101
  B = (x-10)+1≤1
  Min B = 1 ⇔ x=10

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )