Toán Lớp 8: Bài 6: Chứng minh biểu thức sau ko phụ thuộc vào biến a) A- (x-5) ( $x^{2}$ +5x+25)- $x^{3}$ +2 b) B= (2x+3) (4 $x^{2}$ -6x+9) -8x ( $

Question

Toán Lớp 8: Bài 6: Chứng minh biểu thức sau ko phụ thuộc vào biến
a) A- (x-5) ( $x^{2}$ +5x+25)- $x^{3}$ +2
b) B= (2x+3) (4 $x^{2}$ -6x+9) -8x ( $x^{2}$ +2) +16x+5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 1 tháng 2022-12-22T06:34:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) A=(x-5)(x^2 +5x +25) -x^3 +2
  = (x-5)(x^2 +5x +5^2) -x^3 +2
  =x^3 – 5^3 -x^3 +2
  =-125 +2
  =-123
  Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x.
  *Áp dụng hằng đẳng thức :
  a^3 – b^3 =(a-b)(a^2 +ab+b^2)
  b) B= (2x +3)(4x^2 -6x +9) – 8x(x^2 +2) +16x+5
  =(2x +3)((2x)^2 – 3.2x +3^2) – 8x^3 – 16x +16x +5
  =(2x)^3 + 3^3 – 8x^3 +5
  = 8x^3 + 27 – 8x^3 +5
  = 32
  Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x.
  *Áp dụng hằng đẳng thức :
  a^3 + b^3 =(a+ b)(a^2 -ab+b^2)

 2. Giải đáp: Bạn xem hình ~
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-bai-6-chung-minh-bieu-thuc-sau-ko-phu-thuoc-vao-bien-a-a-5-2-5-25-3-2-b-b-2-3-4-2-6-9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )