Toán Lớp 8: Bài 5: Tìm n Z để giá trị biểu thức n3 + n2 – n + 5 chia hết cho giá trị biểu thức n + 2

Question

Toán Lớp 8: Bài 5: Tìm n Z để giá trị biểu thức n3 + n2 – n + 5 chia hết cho giá trị biểu thức n + 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 ngày 2022-06-20T21:48:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  n∈{-1,-3,1,-5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để n^3+n^2-n+5 \vdots n+2
  ⇔3 \vdots n+2
  ⇒n+2∈Ư(3)={±1,±3}
  ⇒n∈{-1,-3,1,-5}

  toan-lop-8-bai-5-tim-n-z-de-gia-tri-bieu-thuc-n3-n2-n-5-chia-het-cho-gia-tri-bieu-thuc-n-2

 2. Giải đáp:
  n\in{-1;-3;1;-5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 5.
  Ta có:
  $\begin{array}{c|c} n^3+n^2-n+5&n+2\\\hline n^3+2n^2&n^2-n+1\\\text{______________________}\\-n^2-n+5\\-n^2-2n\\\text{______________________}\\n+5\\n+2\\\text{____________________}\\3\end{array}$
  Để n^3+n^2-n+2\vdotsn+2 thì số dư 3\vdotsn+2
  =>n+2\in Ư(3)={+-1;+-3}
  =>n\in{-1;-3;1;-5}
  Vậy n\in{-1;-3;1;-5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )