Toán Lớp 8: Bài 5: (3.0 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N, K thứ tự là trung điểm của AB, AC và BC. a) Chứng minh KN=1/2 ABvà A

Question

Toán Lớp 8: Bài 5: (3.0 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi M, N, K thứ tự là trung điểm của AB, AC và BC. a) Chứng minh KN=1/2 ABvà ABKN là hình thang vuông. b) Qua M kẻ đường thẳng song song với BN và cắt tia KN tại Q.Chứng minh AKCQ là hình thoi. c) MN cắt BQ tại O và AK cắt BN tại I. Biết BC = 24cm, tính độ dài OI., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-22T03:19:51+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.  a)
  Xét ΔABC có:
  BK=CK(gt)
  AN=CN(gt)
  ⇒KN là đường trung bình của ΔABC
  ⇒KN=1/2AB(đpcm)
  ⇒KN////AB⇒ tứ giác ABKN là hình thang (1)
  Vì:
  AB⊥AC(gt)
  KN////AB(cmt)
  ⇒AC⊥KN(2)
  Từ (1) và (2):
  ⇒ABKN là hình thang vuông
  b)
  Ta có:
  KN////AB(cmt)⇒NQ////BM
  Xét tứ giác BMQN có:
  NQ////BM(cmt)
  BN////MQ(gt)
  ⇒Tứ giác BMQN là hình bình hành(hình bình hành có các cạnh đối song song là hình bình hành)
  ⇒BM=NQ
  Mà: BM=KN=AM(=1/2AB)
  ⇒NQ=KN
  Xét tứ giác AKCQ có:
  NQ=KN(cmt)
  AN=CN(gt)
  ⇒Tứ giác AKCQ là hình bình hành(tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành)
  Lại có:KN⊥AC hay KQ⊥AC
  ⇒Hình bình hành AKCQ là hình thoi(hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi)
  c)
  Xét ΔBKQ có:
  BN là đường trung tuyến 
  KO là đường trung tuyến (BO=QO(BMQN là hình bình hành ))
  I là giao của BN và KO
  ⇒I là trọng tâm của ΔBKQ
  ⇒OI=1/3 OK(3)
  Ta có:
  AB=AM+BM
  KQ=KN+NQ
  Mà:AM=BM=KN=NQ=1/2AB
  ⇒KQ=AB
  Ta có:
  KN////AB⇒KQ////AB
  Xét tứ giác ABKQ có:
  KQ=AB(cmt)
  KQ////AB(cmt)
  ⇒tứ giác ABKQ là hình bình hành ( Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành)
  ⇒OK=OA=1/2 AK(4)
  Từ (3) và (4):
  ⇒OI=1/3 . 1/2AK
  ⇒OI=1/6.AK
  Mà:AK=1/2BC(trong tam giác vuông ABC đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng 1/2 cạnh huyền) 
  ⇒OI=1/6 . 1/2.BC
  ⇒OI=1/(12) . 24
  ⇒OI=2(cm)
  Vậy OI=2(cm)

  toan-lop-8-bai-5-3-0-diem-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-goi-m-n-k-thu-tu-la-trung-diem-cua

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )