Toán Lớp 8: Bài 4 : Cho hình bình hành ABCD .Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC . a) Chứng minh BE=DF và ABE= CDF b) Chứng minh tứ

Question

Toán Lớp 8: Bài 4 : Cho hình bình hành ABCD .Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC .
a) Chứng minh BE=DF và ABE= CDF
b) Chứng minh tứ giác EBFD là hình bình hành
c) Chứng minh các đường thẳng EF, DB và AC đồng quy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-04-14T04:30:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Cách 1:
  + ABCD là hình bình hành ⇒ AB = CD, AD = BC, Â = Ĉ.
  + E là trung điểm của AD ⇒ AE = AD/2
  F là trung điểm của BC ⇒ CF = BC/2
  Mà AD = BC (cmt) ⇒ AE = CF.
  + Xét ΔAEB và ΔCFD có: AB = CD, Â = Ĉ, AE = CF (cmt)
  ⇒ ΔAEB = ΔCFD (c.g.c)
  ⇒ EB = DF.
  Cách 2:
  ABCD là hình bình hành ⇒ AD//BC và AD = BC.
  + AD // BC ⇒ DE // BF
  + E là trung điểm của AD ⇒ DE = AD/2
  F là trung điểm của BC ⇒ BF = BC/2
  Mà AD = BC ⇒ DE = BF.
  + Tứ giác BEDF có:
  DE // BF và DE = BF
  ⇒ BEDF là hình bình hành
  ⇒ BE = DF.
  Xin Lũi còn lạ mình chưa nghĩ ra .
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )