Toán Lớp 8: Bài 4: Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC), gọi I làtrung điểm của AB. KểIE ⊥ BC tại E, kểIF ⊥ AC tại F. a. Chứng minh tứ giác CEI

Question

Toán Lớp 8: Bài 4: Cho ΔABC vuông tại C (AC < BC), gọi I làtrung điểm của AB. KểIE ⊥ BC tại E, kểIF ⊥ AC tại F. a. Chứng minh tứ giác CEIF là hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 6 ngày 2022-06-18T00:37:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, Vì ΔABC vuông tại C (gt)
  => góc C = 90o
  Ta có: IE ⊥ BC tại E (gt) và IF ⊥ AC tại F(gt).
  ⇒ góc E = 90o, góc F = 90o
  Xét tứ giác CEIF ta có:
  + góc C = góc E = góc F = 90o
  ⇒ Tứ giác CEIF là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết).

 2. a)
  Vì ΔABC vuông tại C nên ∠C = 90 độ
  Ta lại có:
  IE ⊥ BC tại E và IF ⊥ BC tại F
  ⇒∠E = 90 độ , ∠F = 90 độ
  Xét tứ giác IFCE có:
  ∠C=∠E=∠F=90 độ
  ⇒ Tứ giác IFCE là hình chữ nhật ( dấu hiệu nhận biết )
  $#A$
  $#Xin hay nhất$

  toan-lop-8-bai-4-cho-abc-vuong-tai-c-ac-bc-goi-i-latrung-diem-cua-ab-keie-bc-tai-e-keif-ac-tai-f

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )