Toán Lớp 8: Bài 4. Cho ABC vuông tại A (AB < AC), trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . 1) Tứ giác A

Question

Toán Lớp 8: Bài 4. Cho ABC vuông tại A (AB < AC), trung tuyến AM, đường cao AH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA . 1) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ? 2) Gọi I là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh: BC // ID. 3) Chứng minh tứ giác BIDC là hình thang cân. 4) Vẽ HE AB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AM EF., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-03-09T07:06:59+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1)Xét tứ giác ABDC :
  AM = MD
  BM = MC
  =>Tứ giác ABDC là hình bình hành
  Mà  $\widehat{BAC}$ = 90 độ = >Tứ giác ABDC là hình chữ nhật
  2)
  Ta có: I đối xứng với A qua BC(gt)
  ⇔BC là đường trung trực của AI
  ⇔BC⊥AI tại trung điểm của AI
  mà BC⊥AH tại H(gt)
  và AI, AH có điểm chung là A
  nên A,H,I thẳng hàng
  ⇔H∈AI
  mà H∈BC(gt)
  nên AIBC={H}
  mà BC cắt AI tại trung điểm của AI(cmt)
  nên H là trung điểm của AI
  Xét ΔADI có
  M là trung điểm của AD(cmt)
  H là trung điểm của AI(cmt)
  Do đó: MH là đường trung bình của ΔADI
  => MH//DI
  mà M∈BC(gt)
  vả H∈BC(gt)
  nên BC//DI
  3)
  Ta có: AC=DB(hai cạnh đối của hình chữ nhật ABDC)(1)
  Xét ΔCAI có
  CH là đường cao ứng với cạnh AI(CB⊥AI, H∈BC)
  CH là đường trung tuyến ứng với cạnh AI(H là trung điểm của AI)
  Do đó: ΔCAI cân tại C(định lí tam giác cân)
  ⇒CA=CI(2)
  Từ (1) và (2) suy ra DB=CI
  Xét tứ giác BIDC có DI//BC(cmt)
  nên BIDC là hình thang(định nghĩa hình thang)
  Xét hình thang BIDC có DB=CI(cmt)
  nên BIDC là hình thang cân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )