Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử m³ + m ²n – mn ² – n ³ b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:

Question

Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử
m³ + m ²n – mn ² – n ³
b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:
mn(x ²+ y²) + xy(m ² + n ²), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 6 tháng 2022-06-19T08:06:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) $ m^3 + m^2n – mn^2 -n^3 $
  $ = m^2 ( m + n ) -n^2 ( m + n ) $
  $ = ( m^2 -n^2 ) ( m + n ) $
  $ = ( m + n ) ( m – n ) ( m+ n ) $
  $ = ( m – n ) ( m + n )^2 $
  b) $ mn ( x^2 + y^2 ) + xy ( m^2 + n^2 )$
  $ = mnx^2 + mny^2 + m^2xy + n^2 xy $
  $ = ( mnx^2 + m^2xy ) + ( mny^2 + n^2xy ) $
  $ = mx ( nx + my ) + ny ( my + nx ) $
  $ = ( mx + ny ) ( nx + my ) $
   

 2.  Bài 4 :
  m^3 + m^2n – mn^2 – n^3
  = m^2(m+ n) – n^2(m  + n)
  = (m+n)(m^2 – n^2)
  = (m+n)(m+n)(m-n)
    Bài 5 :
  mn(x^2 + y^2 ) + xy(m^2 + n^2 )
  = mnx^2 + mny^2 + xym^2 + xyn^2
  = (mnx^2 + xym^2 ) + ( mny^2 + xyn^2 )
  = mx(nx + ym ) + ny(my + xn )
  = (mx + ny)(my+xn)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )