Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử m³ + m ²n – mn ² – n ³ b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:

Question

Toán Lớp 8: Bài 4:a,Phân tích thành nhân tử
m³ + m ²n – mn ² – n ³
b,Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và dùng hằng đẳng thức:
mn(x ²+ y²) + xy(m ² + n ²), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-19T07:30:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $a) m^3 + m^2n – mn^2 – n^3\\=m^2(m+n)-n^2(m+n)\\=(m+n)(m^2-n^2)\\=(m+n)(m+n)(m-n)\\=(m+n)^2.(m-n)$
  $b)mn(x^2+y^2)+xy(m^2+n^2)\\ = mnx^2+xym^2+mny^2+xyn^2\\ =xm(xn+my)+ny(my+xn)\\ =(xm+ny)(xn+my)$

 2. a)m^3+m^2n-mn^2-n^3
  =(m^3+m^2n)-(mn^2+n^3)
  =m^2.(m+n)-n^2.(m+n)
  =(m+n).(m^2-n^2)
  =(m+n).(m-n).(m+n)
  =(m+n)^2.(m-n)
  b)mn.(x^2+y^2)+xy.(m^2+n^2)
  =mnx^2+mny^2+xym^2+xyn^2
  =(mnx^2+xym^2)+(mny^2+xyn^2)
  =mx.(nx+my)+yn.(my+nx)
  =(nx+my).(mx+yn)
  $#chúc tus học tốt!!$
  #La
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )