Toán Lớp 8: Bài 4: a) Cho x+y= 1 và xy= -1. Chứng minh rằng x^3+y^3 =4 b) Cho x-y= 1 và xy= 6. Chứng minh rằng x^3-y^3= 19

Question

Toán Lớp 8: Bài 4: a) Cho x+y= 1 và xy= -1. Chứng minh rằng x^3+y^3 =4
b) Cho x-y= 1 và xy= 6. Chứng minh rằng x^3-y^3= 19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tháng 2022-12-22T07:17:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Sad
  a,
  x^3+y^3
  = (x+y)(x^2-xy+y^2)
  \text{→Thay} x+y=1 \text{và} xy=-1 \text{vào ta có:}
  = 1. (x^2+1+y^2)
  = x^2+y^2+1
  = (x^2+2xy+y^2)-2xy+1
  = (x+y)^2-2xy+1
  \text{→Thay} x+y=1 \text{và} xy=-1 \text{vào ta có:}
  = 1^2-2.(-1)+1
  = 1+2+1
  = 4
  \text{Vậy} x^3+y^3 = 4
  b,
  x^3-y^3
  = (x-y)(x^2+xy+y^2)
  \text{Thay} x-y=1 \text{và} xy=6 \text{vào ta có:}
  = 1. (x^2+6+y^2)
  = x^2+y^2+6
  = (x^2-2xy+y^2)+2xy+6
  = (x-y)^2+2xy+6
  \text{Thay} x-y=1 \text{và} xy=6 \text{vào ta có:}
  = 1^2+2.6+6
  = 1+12+6
  = 19
  \text{Vậy} x^3-y^3 = 19
   

 2. Cho mk ctlhn nha!

  toan-lop-8-bai-4-a-cho-y-1-va-y-1-chung-minh-rang-3-y-3-4-b-cho-y-1-va-y-6-chung-minh-rang-3-y-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )