Toán Lớp 8: Bài 3:tứ giác ABCD có C=100độ,D=60độ,A:B=3:2.tính các góc A và B

Question

Toán Lớp 8: Bài 3:tứ giác ABCD có C=100độ,D=60độ,A:B=3:2.tính các góc A và B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 1 tháng 2022-12-22T10:33:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: \hatA+\hatB+\hatC+\hatD=360^o
  =>\hatA+\hatB=360^o -\hatC-\hatD
  =>\hatA+\hatB=360^o -100^o -60^o=200^o
  Lại có: \hatA:\hatB=3:2
  =>(\hatA)/3=(\hatB)/2
  Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  (\hatA)/3=(\hatB)/2=(\hatA+\hatB)/(3+2)=(200^o)/5=40^o
  Suy ra:
  + (\hatA)/3=40^o=>\hatA=40^o .3=120^o
  + (\hatB)/2=40^o=>\hatB=40^o .2=80^o
  Vậy \hatA=120^o;\hatB=80^o
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )