Toán Lớp 8: Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử a) b) xy + y2 – x – y c) 25 – x2 + 4xy – 4y2 d) 4×3 + 4xy2 + 8x2y – 16x e) x2 – 5x +

Question

Toán Lớp 8: Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) b) xy + y2 – x – y c) 25 – x2 + 4xy – 4y2
d) 4×3 + 4xy2 + 8x2y – 16x e) x2 – 5x + 4 f) 2×2 + 3x – 5 g) x5+ x + 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 6 tháng 2022-06-20T23:09:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b)
  = x(y-1) + y(y-1)
  = (y-1)(x+y)
  c.
  = 25 – (x2 -4xy +4y2)
  = 25 – (x-2y)∧2
  ={5-(x-2y)} {5+ (x-2y)}
  =(5-x+2y) (5+x-2y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )