Toán Lớp 8: Bài 3. Chứng minh rằng với mọi n là số nguyên thì: a) A = n3 – n chia hết cho 6. b) B = n3(n2 -7)2 – 36n chia hết cho 7

Question

Toán Lớp 8: Bài 3. Chứng minh rằng với mọi n là số nguyên thì: a) A = n3 – n chia hết cho 6. b) B = n3(n2 -7)2 – 36n chia hết cho 7, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 5 ngày 2022-06-17T05:13:21+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    a, A=n³-n=n(n²-1)=n(n-1)(n+1) chia hết cho 6
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )