Toán Lớp 8: Bài 2: Chứng tỏ biểu thức ko phụ thuộc vào biến x a) A= (x+1) (x^2-x+1)- (x-1) (x^2+x+1) b) B= (2x+6) (4x^2-12x+36) -8x^3+10 c) C= (

Question

Toán Lớp 8: Bài 2: Chứng tỏ biểu thức ko phụ thuộc vào biến x
a) A= (x+1) (x^2-x+1)- (x-1) (x^2+x+1)
b) B= (2x+6) (4x^2-12x+36) -8x^3+10
c) C= (x-1)^3 – (x-3) (x^2+3x+9)- 3x (1-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-12-22T08:07:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a) A= (x+1) (x^2-x+1)- (x-1) (x^2+x+1)$
  $=x^3+1-(x^3-1)$
  $=x^3+1-x^3+1$
  $=2$
  Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x
  $b)B= (2x+6) (4x^2-12x+36) -8x^3+10$
  $=8x^3-24x^2+72x+24x^2-72x+216-8x^3+10$
  $=226$
  Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x
  $C= (x-1)^3 – (x-3) (x^2+3x+9)- 3x (1-x)$
  $=x^3-3x^2+3x-1-x^3+27+3x^2-3x$
  $=26$
  Vậy biểu thức không phụ thuộc vào biến x

 2. $a) A=(x+1)(x^2-x+1)-(x-1)(x^2+x+1)$
  $=x^3-x^2+x+x^2-x+1-x^3-x^2-x+x^2+x+1$
  $=(x^3-x^3)+(x^2-x^2+x^2-x^2)+(x-x+x-x)+(1+1)$
  $=2$
  $\text{Vậy giá trị biểu thức $A$ không phụ thuộc vào biến $x$}$
  $b) B=(2x+6)(4x^2-12x+36)-8x^3+10$
  $=8x^3-24x^2+72x+24x^2-72x+216-8x^3+10$
  $=(8x^3-8x^3)-(24x^2-24x^2)+(72x-72x)+(216+10)$
  $=226$
  $\text{Vậy giá trị biểu thức $B$ không phụ thuộc vào biến $x$}$
  $c) C=(x-1)^3-(x-3)(x^2+3x+9)-3x(1-x)$
  $=x^3-3x^2+3x-1-x^3-3x^2-9x+3x^2+9x+27-3x+3x^2$
  $=(x^3-x^3)-(3x^2+3x^2-3x^2-3x^2)+(3x-9x+9x-3x)+(27-1)$
  $=26$
  $\text{Vậy giá trị biểu thức $C$ không phụ thuộc vào biến $x$}$
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )