Toán Lớp 8: Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại Gọi M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC. a) Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Ch

Question

Toán Lớp 8: Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại Gọi M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC. a) Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ giác BMND là hình bình hành. b) Chứng minh tứ giác AMDN là hình chữ nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-21T00:28:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết
  a)
  Xét triangleABC có:
  M là trung điểm AB
  N là trung điểm AC
  toMN là đường trung bình của ΔABC 
  toMN////BC hay MN////BD , MN=1/2BC =BD
  Xét tứ giác BMND có:
  MN////BD (cmt)
  MN=BD (cmt)
  toTứ giác BMND là hình bình hành (dh3)
  b)
  Xét triangleABC có:
  N là trung điểm AC
  D là trung điểm BC
  toND là đường trung bình của  ΔABC 
  toND////AB hay ND////AM , ND=1/2AB =AM
  toAMDN là hình bình hành (dh3)
  mà hat{MAN}=90^o (do triangleABC vuông tại A)
  toAMDN là hình chữ nhật (dh3)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )