Toán Lớp 8: Bài 1phân tích đa thức thành nhân tử a)(x+y-z)^3-x^3-y^3+z^3 b)(x-y+z)^3-x^3+y^3-z^3 Moi nguoi giup minh voi a

Question

Toán Lớp 8: Bài 1phân tích đa thức thành nhân tử
a)(x+y-z)^3-x^3-y^3+z^3
b)(x-y+z)^3-x^3+y^3-z^3
Moi nguoi giup minh voi a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-12-21T06:48:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, (x+y-z)³-x³-y³+z³
  =[(x+y)-z]³-x³-y³+z³
  =(x+y)³-3(x+y)²z+3(x+y)z² – z³-x³-y³+z³
  =[x³+y³-z³+3(x+y)(x+z)(y+z)]-x³-y³+z³
  =3(x+y)(x-z)(y-z)
  b, (x-y+z)³-x³+y³-z³
  =[(x-y)+z]³-x³+y³-z³
  =(x-y)³-3(x-y)²z+3(x-y)z² +z³ -x³+y³-z³
  =[x³+y³-z³+3(y-z)(x+z)(y-z)]-x³-y³+z³
  =3(y-z)(x+z)(y-z)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu b mình không chắc lắm, bạn xem lại nha

  toan-lop-8-bai-1phan-tich-da-thuc-thanh-nhan-tu-a-y-z-3-3-y-3-z-3-b-y-z-3-3-y-3-z-3-moi-nguoi-gi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )