Toán Lớp 8: Bài 13:Cho biểu thức P = ($\frac{x^{2}+2}{x^{3}-1}$ + $\frac{x}{x^{2}+x+1}$ – $\frac{1}{x-1}$) . $\frac{2}{x-1}$ a) Tìm điều kiện của

Question

Toán Lớp 8: Bài 13:Cho biểu thức P = ($\frac{x^{2}+2}{x^{3}-1}$ + $\frac{x}{x^{2}+x+1}$ – $\frac{1}{x-1}$) . $\frac{2}{x-1}$
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức P được xác định ?
b) Rút gọn biểu thức P
c) Tính giá trị của biểu thức P tại x = -2
HD: Rút gọn P = $\frac{2}{x^{2}+x+1}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 34 phút 2022-05-01T02:29:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) P đc xác định khi
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^3-1\neq0\\(x+1)^2\neq0\\x-1\neq0\end{array} \right.\) 
  ⇔ x$\neq$ ±1
  c) Với x$\neq$ ±1, ta có:
  $\frac{2}{x^2+x+1}$ = $\frac{2}{(-2)^2-2+1}$ = $\frac{2}{3}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )