Toán Lớp 8: Bài 11:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: g. x2-9xy+20y2 h. x2-x-12

Question

Toán Lớp 8: Bài 11:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
g. x2-9xy+20y2 h. x2-x-12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-12-22T02:48:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  g)(x-4y)(x-5y)                h) (x+3)(x-4)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  g)x^2-9xy+20y^2
  =(x^2-4xy)+(-5xy+20y^2)
  =x(x-4y)-5y(x-4y)
  =(x-4y)(x-5y)
  h)x^2-x-12
  =(x^2+3x)+(-4x-12)
  =x(x+3)-4(x+3)
  =(x+3)(x-4)

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  g)
  x^{2}-9xy+20y^{2}
  =(x^{2}-4xy)-(5xy-20y^{2})
  =x(x-4y)-5y(x-4y)
  =(x-4y)(x-5y)
  h)
  x^{2}-x-12
  =(x^{2}-4x)+(3x-12)
  =x(x-4)+3(x-4)
  =(x-4)(x+3)
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )