Toán Lớp 8: Bài 11:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: d. b2-4+4a-a2 e. x3-4×2-8x+8 f. x2(x-1)-4×2+8x-4

Question

Toán Lớp 8: Bài 11:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

d. b2-4+4a-a2 e. x3-4×2-8x+8
f. x2(x-1)-4×2+8x-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 1 tháng 2022-12-22T02:55:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $d)(b-a+2)(b+a-2)\\ e)(x+2)(x^2-6x+4)\\ f)(x-1)(x-2)^2$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $d)b^2-4+4a-a^2\\ =b^2-(a^2-4a+4)\\ =b^2-(a-2)^2\\ =(b-a+2)(b+a-2)\\ e)x^3-4x^2-8x+8\\ =x^3+2x^2-6x^2-12x+4x+8\\ =x^2(x+2)-6x(x+2)+4(x+2)\\ =(x+2)(x^2-6x+4)\\ f)x^2(x-1)-4x^2+8x-4\\ =x^2(x-1)-4(x^2-2x+1)\\ =x^2(x-1)-4(x-1)^2\\ =(x-1)(x^2-4(x-1))\\ =(x-1)(x^2-4x+4)\\ =(x-1)(x-2)^2$

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )