Toán Lớp 8: bài 1 : tìm x a, x^3-0,75x=0 b,x^3-6x^2=-12x+8

Question

Toán Lớp 8: bài 1 : tìm x
a, x^3-0,75x=0
b,x^3-6x^2=-12x+8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-12-21T06:22:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  a)
  x^3-0,75x = 0
  <=> x(x^2-0,75) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2-0,75 = 0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=0,75\end{array} \right.\)
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\sqrt{0,75}\\x=-\sqrt{0,75}\end{array} \right.\)  
  Vậy S= {0; \sqrt{0,75}; -\sqrt{0,75}}
  b)
  x^3-6x^2 = -12x+8
  <=> x^3-6x^2+12x-8 = 0
  <=> x^3-3. x^2. 2+3. x. 2^2-2^3 = 0
  <=> (x-2)^3 = 0
  <=> x-2 = 0
  <=> x = 2
  Vậy S= {2}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )