Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức c) C= (2x+3y) (4x^2-6xy+9y^2) d) D= (y+2) (y^2-2y+4)

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức
c) C= (2x+3y) (4x^2-6xy+9y^2)
d) D= (y+2) (y^2-2y+4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-12-22T08:59:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  c) C= (2x+3y) (4x^2-6xy+9y^2)
  C= (2x+3y)[(2x)^2-2x.3y+(3y)^2]
  C=(2x)^3+(3y)^3
  C=8x^3+9y^3
  d) D= (y+2) (y^2-2y+4)
  D=(y+2)(y^2-2.y+2^2)
  D=y^3+2^3
  D=y^3+8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )