Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức a) A= (x-y) (x^2+xy+y^2) – (x+y) (x^2-xy+y^2) b) B= (a^2b^2-5a) (a^4b^4+5a^3b^2+25a^2)

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức
a) A= (x-y) (x^2+xy+y^2) – (x+y) (x^2-xy+y^2)
b) B= (a^2b^2-5a) (a^4b^4+5a^3b^2+25a^2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-12-22T13:38:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) A=(x-y)(x^2+xy+y^2)-(x+y)(x^2-xy+y^2)
  \qquad A=x^3-y^3-(x^3+y^3)
  \qquad A=x^3-y^3-x^3-y^3
  \qquad A=-2y^3
  b) B=(a^2b^2-5a)(a^4b^4+5a^3b^2+25a^2)
  \qquad B=(a^2b^2-5a)[(a^2b^2)^2+a^2b^2. 5a+(5a)^2]
  \qquad B=(a^2b^2)^3-(5a)^3
  \qquad B=a^6b^6-125a^3

 2. #Sad
  a,
  A= (x-y)(x^2+xy+y^2)-(x+y)(x^2-xy+y^2)
  A= x^3-y^3-x^3-y^3
  A= -2y^3
  b,
  B= (a^2b^2-5a)(a^4b^4+5a^3b^2+25a^2)
  B= a^6b^6+5a^5b^4+25a^4b^2-5a^5b^4-25a^4b^2-125a^3
  B= (5a^5b^4-5a^5b^4)+(25a^4b^2-25a^4b^2)+a^6b^6-125a^3
  B= a^6b^6-125a^3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )