Toán Lớp 8: bài 1:phân tích các đa thức sau thành nhân tử a,x^3- 4x^2+4x b,x^2-y^2-6y-9 c,3x^2+x-4

Question

Toán Lớp 8: bài 1:phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a,x^3- 4x^2+4x
b,x^2-y^2-6y-9
c,3x^2+x-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 18 phút 2022-06-17T12:05:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #tnvt
  x^3-4x^2+4x
  =x(x^2-4x+4)
  =x(x-2)^2
  $\\$
  x^2-y^2-6y-9
  =x^2-(y^2+6y+9)
  =x^2-(y+3)^2
  =(x-y-3)(x+y+3)
  $\\$
  3x^2+x-4
  =3x^2-3x+4x-4
  =3x(x-1)+4(x-1)
  =(x-1)(3x+4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )