Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau: l, `x^2y^2 – x^2 + 8x – 16` m, `x^2 – xy + x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3`

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Phân tích các đa thức sau:
l, `x^2y^2 – x^2 + 8x – 16`
m, `x^2 – xy + x^3 – 3x^2y + 3xy^2 – y^3`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-20T05:31:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé/
  x^2y^2-x^2+8x-16
  =(xy)^2-(x^2-2.4.x+4^2)
  =(xy)^2-(x-4)^2
  =(xy-x+4)(xy+x-4)
  $\\$
  x^2-xy+x^3-3x^2y+3xy^2-y^3
  =x(x-y)+(x-y)^3
  =(x-y)[x+(x-y)^2]
  =(x-y)(x+x^2-2xy+y^2)
  $\\$
  Ta áp dụng các Hằng Đẳng Thức:
  1, a^2-2ab+b^2=(a-b)^2
  2, a^2-b^2=(a-b)(a+b)
  3, a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  l)x^2y^2-x^2+8x-16=(xy)^2-(x-4)^2=(xy-x+4)(xy+x-4)$\\$ m)x^2-xy+x^3-3x^2y+3xy^2-y^3=(x-y)[x+(x-y)^2]$\\$ =(x-y)(x+x^2-2xy+y^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )