Toán Lớp 8: BÀI 1 CHỨNG MINH GIÁ TRỊ CỦA CÁC BIỂU THỨC SAU KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO GIÁ TRỊ CÁC BIẾN a) (2x+3).(4x^2 – 6x +9 ) – . (4x^3 – 1) b) (4x – 1

Question

Toán Lớp 8: BÀI 1 CHỨNG MINH GIÁ TRỊ CỦA CÁC BIỂU THỨC SAU KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO GIÁ TRỊ CÁC BIẾN
a) (2x+3).(4x^2 – 6x +9 ) – . (4x^3 – 1)
b) (4x – 1 )^3 – (4x – 3 ).( 16x^2+3)
BÀI 2 THỰC HIỆN PHÉP CHIA
a) (2x^3- x^2+5x):x
b) (3x^4y- 2x^3y^2 +4x^2y):(-2xy)
chi tiết các bước giải ạ , mình đang cần lắm mọi người giúp mình ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-12-22T03:11:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  1)\\
  a)\left( {2x + 3} \right).\left( {4{x^2} – 6x + 9} \right) – 2.\left( {4{x^3} – 1} \right)\\
   = {\left( {2x} \right)^3} + {3^3} – 8{x^3} + 2\\
   = 8{x^3} + 27 – 8{x^3} + 2\\
   = 29\\
  b){\left( {4x – 1} \right)^3} – \left( {4x – 3} \right)\left( {16{x^2} + 3} \right)\\
   = {\left( {4x} \right)^3} – 3.{\left( {4x} \right)^2} + 3.4x – 1\\
   – \left( {64{x^3} + 12x – 48{x^2} – 9} \right)\\
   = 64{x^3} – 48{x^2} + 12x – 1\\
   – 64{x^3} – 12x + 48{x^2} + 9\\
   = 8
  \end{array}$
  Vậy giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến.
  $\begin{array}{l}
  2)\\
  a)\left( {2{x^3} – {x^2} + 5x} \right):x\\
   = 2{x^3}:x – {x^2}:x + 5x:x\\
   = 2{x^2} – x + 5\\
  b)\\
  \left( {3{x^4}y – 2{x^3}{y^2} + 4{x^2}y} \right):\left( { – 2xy} \right)\\
   = 3{x^4}y:\left( { – 2xy} \right) – 2{x^3}{y^2}:\left( { – 2xy} \right) + 4{x^2}y:\left( { – 2xy} \right)\\
   =  – \dfrac{3}{2}{x^3} + {x^2}y – 2x
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )