Toán Lớp 8: Bài 1 Cho tâm giác ABC đường cao AH trung tuyến AM . Gọi D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC .(AB

Question

Toán Lớp 8: Bài 1 Cho tâm giác ABC đường cao AH trung tuyến AM . Gọi D và E lần lượt là trung điểm của AB và AC .(AB

in progress 0
Kỳ Anh 32 phút 2022-06-17T09:27:08+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)
  xét tam giác ABC có
  D là trung điểm của AB
  E là trung điểm của AC
  M là trung điểm của BC
  => DE,EM,DM là 3 đường trung bình của tam giác ABC
  => DE//BM//BC (1); DB//EM//AD (2) và DM//EC//AE (3)
  từ (1)và(2) => tg BDEM là hình bình hành
  từ (1)và(3) => tg MDEC là hình bình hành
  b)
  từ (2)và(3) =>tg ADME là hình bình hành =>  AD=EM
  xét tứ giác DEMH có DE//HM(HM thuộc BC)
  => tg DEMH là hình thang
  mặt khác tam giác ABH vuông tại H(AH là đường cao của tam giác ABC)
  có D là trung điểm cạnh AB
  => DH=AD=DB(tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông)
  mà AD=EM(chứng minh trên) và DE//HM(HM thuộc BC)
  => tg DEMH là hình thang cân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )