Toán Lớp 8: Bài 1.Cho bình hành MNPQ. Biết góc M=120° tính các góc còn lại.

Question

Toán Lớp 8: Bài 1.Cho bình hành MNPQ. Biết góc M=120° tính các góc còn lại., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 20 phút 2022-06-20T18:25:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Q=80 
  P=120
   N=80
  nhớ chọn cau trả lời hay nhất

 2. Bạn tham khảo nhé.
  Vì MNPQ là hình bình hành
  =>\hat{M}=\hat{P}(\text{Tính chất hình bình hành})
  Mà \hat{M}=120^o
  =>\hat{P}=120^o
  Vì MNPQ là hình bình hành
  =>MN////PQ
  =>\hat{M}+\hat{Q}=180^0(\text{Trong cùng phía})
  <=>120^0+\hat{Q}=180^0
  <=>\hat{Q}=60^0
  Mà \hat{Q}=\hat{N}(\text{Tính chất hình bình hành})
  =>\hat{N}=60^0
  $\\$
  Vậy \hat{N}=60^0
         \hat{Q}=60^0
         \hat{P}=120^0
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )