Toán Lớp 8: Bài 1 a. -2x (-3x +2) – (x+2)^2 b. (x -3) (x +8) – x (x -12) Bài 2 2x^2 + 5x^3 + x^2 y giúp mình với ạ

Question

Toán Lớp 8: Bài 1
a. -2x (-3x +2) – (x+2)^2
b. (x -3) (x +8) – x (x -12)
Bài 2
2x^2 + 5x^3 + x^2 y
giúp mình với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 6 tháng 2022-06-19T07:13:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. y10000
  $\text{Bài 1 :}$
  a ) 
  -2x(-3x+2)-(x+2)²
  = 6x² – 4x – x² -4x -4
  = 5x² – 8x -4
  b ) 
  ( x -3)(x+8)-x(x-12)
  = x² +8x-3x-24-x²+12x
  = 17x-24
  $\text{Bài 2 :}$
  2x²+5x³+x²y
  = x².(2+5x+y)

 2. Bài 1:
  a) -2x(-3x+2)-(x+2)^2
  =6x^2-4x-x^2-4x-4
  =5x^2-8x-4
  b) (x-3)(x+8)-x(x-12)
  =x^2+8x-3x-24-x^2+12x
  =17x-24
  Bài 2:
  2x^2+5x^3+x^2y
  =x^2(2+5x+y)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )