Toán Lớp 8: Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính a) (2x + 3)(x – 2) – 2×2 b) (3×3 – 4×2 + 5x + 6) : (x2 – 2x + 3)

Question

Toán Lớp 8: Bài 1 (2,0 điểm) Thực hiện phép tính
a) (2x + 3)(x – 2) – 2×2
b) (3×3 – 4×2 + 5x + 6) : (x2 – 2x + 3) Bài 3: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức:
A = x+1/x+3

và B = 3/x-3-6x/9-x^2+x/x+3

a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 5
b) Rút gọn biểu thức B
c) Biết P = A.B, tìm các số tự nhiên x để P ∈ Z, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 3 tuần 2022-06-04T13:25:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Bài 1 mik ko bt là x hay nhân
    Bài 3 c chx ngĩ ra????????
     

    toan-lop-8-bai-1-2-0-diem-thuc-hien-phep-tinh-a-2-3-2-22-b-33-42-5-6-2-2-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )