Toán Lớp 8: B1:Tìm x biết a) (x-1) ²-x ²+3=-27 b)(x+1) ²-(x-1)(x+1)=11 Giúp mik với!!!!!

Question

Toán Lớp 8: B1:Tìm x biết
a) (x-1) ²-x ²+3=-27
b)(x+1) ²-(x-1)(x+1)=11
Giúp mik với!!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 6 tháng 2022-06-11T09:39:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 
  (x-1)² -x²+3=-27
  ⇔ x²-2x+1-x²+3+27=0
  ⇔ -2x+31=0
  ⇔ -2x=-31
  ⇔ x= 31/2
  Vậy 31/2
  b)
  (x+1)²-(x-1)(x+1)=11
  ⇔ x²+2x+1-x²+1=11
  ⇔ 2x= 9
  ⇔ x= 9/2
  Vậy x=9/2

 2. a) (x-1)^2-x^2+3=-27
  ⇔x^2-2x+1-x^2+3+27=0
  ⇔-2x+31=0
  ⇔-2x=-31
  ⇔x=(31)/(2)
  Vậy x=(31)/2
  b) (x+1)^2-(x-1)(x+1)=11
  ⇔x^2+2x+1-x^2+1-11=0
  ⇔2x-9=0
  ⇔2x=9
  ⇔x=9/2
  Vậy x=9/2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )