Toán Lớp 8: B1)điền vào chỗ trống: a)-.-6x+y^2=(–)^2 b)9x^2+-..+1/4=(=..)^2 c)25x^2-1=(=.)(=-)

Question

Toán Lớp 8: B1)điền vào chỗ trống:
a)…..-6x+y^2=(……..)^2
b)9x^2+……+1/4=(…………..)^2
c)25x^2-1=(………….)(…………….), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 2 tháng 2022-12-19T08:19:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    b,9x^2+2.3x.1/2+1/4  (HĐT)
    c, 25x^2-1=(5x-1)(5x+1)  (HĐT)
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )