Toán Lớp 8: b) (7n – 2)^2 – (2n – 7)^2luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên n. c) Hiệu các bình phương của hai số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho

Question

Toán Lớp 8: b) (7n – 2)^2 – (2n – 7)^2luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.
c) Hiệu các bình phương của hai số chẵn liên tiếp luôn chia hết cho 4.
d) Hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 8., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tuần 2022-12-15T20:56:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  b)
  (7n-2)^2-(2n-7)^2
  =(7n-2-2n+7)(7n-2+2n-7)
  =(5n+5)(9n-9)
  =5(n+1)(9n-9) vdots 5
  c)
  Gọi 2 số chẵn liên tiếp lần lượt là : 2k;2k+2
  Ta có : (2k)^2-(2k+2)^2
  =4k^2-(4k^2+8k+4)
  =4k^2-4k^2-8k-4
  =-8k-4
  =-4(2k+1) vdots 4
  d)
  Gọi 2 số lẻ liên tiếp lần lượt là : 2k+1;2k+3
  Ta có : (2k+1)^2-(2k+3)^2
  =(2k+1-2k-3)(2k+1+2k+3)
  =-2(4k+4)
  =-2.4(k+1)
  =-8(k+1) vdots 8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )