Toán Lớp 8: b) (x-2)(x2 +2x+4)-x(x-2)(x+2)+4x cảm ơn ạ

Question

Toán Lớp 8: b) (x-2)(x2 +2x+4)-x(x-2)(x+2)+4x
cảm ơn ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 ngày 2022-12-22T04:14:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. (x-2)(x²+2x+4)-x(x-2)(x+2)+4x
  =x³-8-x(x²-4)+4x
  =x³-8-x³+4x+4x
  =8x-8
  #NoCopy

 2. #Sad
  b,
  (x-2)(x^2+2x+4)-x(x-2)(x+2)+4x
  = x^3-8-x(x^2-4)+4x
  = x^3-8-x^3+4x+4x
  = 8x-8
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )