Toán Lớp 8: áp dụng quy tắc chuyển dấu , tính 1)2x^2-xy/x-y + xy+y^2/y-x + 2y^2-x^2/x-y 2)1-2x/2x +2x/2x-1 + 1/2x-4x^2

Question

Toán Lớp 8: áp dụng quy tắc chuyển dấu , tính
1)2x^2-xy/x-y + xy+y^2/y-x + 2y^2-x^2/x-y
2)1-2x/2x +2x/2x-1 + 1/2x-4x^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 5 ngày 2022-06-17T09:30:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  1)    
  (2x^(2)-xy)/(x-y)+(xy+y^2)/(y-x)+(2y^(2)-x^2)/(x-y)    (ĐK : x \ne y)
  =(2x^(2)-xy)/(x-y)-(xy+y^2)/(x-y)+(2y^(2)-x^2)/(x-y)
  =(2x^(2)-xy-xy-y^(2)+2y^(2)-x^2)/(x-y)
  =(x^(2)-2xy+y^2)/(x-y)
  =(x-y)^(2)/(x-y)
  =x-y
  2)
  (1-2x)/(2x)+(2x)/(2x-1)+1/(2x-4x^2)    (ĐK : x \ne 0; x \ne 1/2)
  =(1-2x)/(2x)+(2x)/(2x-1)-1/(4x^(2)-2x) 
  =[(1-2x)(2x-1)]/[2x(2x-1)]+(2x.2x)/[2x(2x-1)]-1/[2x(2x-1)]
  =(2x-1-4x^(2)+2x+4x^(2)-1)/[2x(2x-1)]
  =(4x-2)/[2x(2x-1)]
  =[2(2x-1)]/[2x(2x-1)]
  =1/x
  *Quy tắc đổi dấu :
  (A-B)/(C-D)=(B-A)/(D-C)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )