Toán Lớp 8: Anh chị giúp em vs ạ 1. Đa thức 3x – 6 có nhân tử chung là A. 3 B. x C. 3x D. 6 2. Đa thức 4x+12 phâm tích thành nhân tử ta được A

Question

Toán Lớp 8: Anh chị giúp em vs ạ
1. Đa thức 3x – 6 có nhân tử chung là
A. 3 B. x C. 3x D. 6
2. Đa thức 4x+12 phâm tích thành nhân tử ta được
A. (x+3)² B. 4(x+8) C. 4(x+3) D. 4(x-3)
3. Đa thức 4x²(x-1)+6x(x-1) có nhân tử chung đầy đủ là
A. 2 B. 2x C.x(x-1) D.2x(x-1)
4. Phân tích đa thức x²+6x+9 thành nhân tử ta được
A. (x+3)² B. (x+9)² C. (x-3)² D. (x-9)²
5. Tìm x biết 2x²-6x=0
A. x=0;x=3 B. x=-2; =3 C. x=0; x=1 D. x=0;=-3x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tuần 2022-06-15T06:01:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn xem hình.

  toan-lop-8-anh-chi-giup-em-vs-a-1-da-thuc-3-6-co-nhan-tu-chung-la-a-3-b-c-3-d-6-2-da-thuc-4-12-p

 2. Lời giải:
  1)
  3x-6=3.(x-2)
  ->A.
  2)
  4x+12=4.(x+3)
  ->C.
  3)
  4x^(2)(x-1)+6x(x-1)
  =(x-1)(4x^(2)+6x)
  =2x.(x-1).(2x+3)
  ->D.
  4)
  x^(2)+6x+9      
  =x^(2)+2.x.3+3^2
  =(x+3)^2
  ->A.
  5)
  2x^(2)-6x=0
  ⇔2x(x-3)=0
  $⇔\left[\begin{matrix}2x=0\\ x-3=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=0\\ x=3\end{matrix}\right.$
  Vậy x=0 hoặc x=3
  ->A.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )