Toán Lớp 8: Ai giúp với đang cần rất gấp gáp lắmmm làm tính nhân 2x^3(x^2-x-3)

Question

Toán Lớp 8: Ai giúp với đang cần rất gấp gáp lắmmm
làm tính nhân
2x^3(x^2-x-3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 35 phút 2022-06-07T19:44:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2x^3(x^2-x-3)
  =2x^3.x^2+2x^3.(-x)+2x^3.(-3)
  =2x^5-2x^4-6x^3

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  2x^3 ( x^2 – x – 3 )
  = 2x^3 . x^2 + 2x^3 . ( – x ) + 2x^3 . ( – 3 )
  = 2x^5 – 2x^4 – 6x^3
  $# Mon $
  $# Xin Hay Nhất $
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )