Toán Lớp 8: a. Tìm hai số chẵn liên tiếp biết hiệu bình phương của hai số là 60. b. Tìm hai số lẻ tiếp biết hiệu bình phương của hai số là 96.

Question

Toán Lớp 8: a. Tìm hai số chẵn liên tiếp biết hiệu bình phương của hai số là 60.
b. Tìm hai số lẻ tiếp biết hiệu bình phương của hai số là 96., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 3 tháng 2022-11-23T21:39:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Gọi 2 số chẵn liên tiếp là 2k,2k+2
  Theo đề ta có: Hiệu bình phương của hai số là 60.
  (2k+2)^2-(2k)^2=60
  ⇔ 4k^2+8k+4-4k^2=60
  ⇔ 8k+4=60
  ⇔ 8k=56
  ⇔ k=7
  Vậy hai số đó là: 2.7=14 và 2.7+2=16
  b) Gọi 2 số lẻ liên tiếp là 2k+1,2k+3
  Theo đề ta có: Hiệu bình phương của hai số là 96.
  (2k+3)^2-(2k+1)^2=96
  ⇔ 4k^2+12k+9-(4k^2+4k+1)=96
  ⇔ 4k^2+12k+9-4k^2-4k-1=96
  ⇔ 8k+8=96
  ⇔ 8k=88
  ⇔ k=11
  Vậy hai số đó là: 2.11+1=23 và 2.11+3=25

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )