Toán Lớp 8: a)tìm x biết x^3+7x^2=-12x b) tìm giá trị của a để x^3 +x^2 +3x +a chia hết cho x-1

Question

Toán Lớp 8: a)tìm x biết x^3+7x^2=-12x
b) tìm giá trị của a để x^3 +x^2 +3x +a chia hết cho x-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 5 ngày 2022-06-17T13:12:55+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   a)x^3 + 7x^2 =-12x
  <=>x^3+7x^2+12x=0
  <=>x.(x^2+7x+12)=0
  <=>x=0 hoặc x^2+7x+12=0
  <=>x=0 hoặc x1=-3 hay x2=-4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )