Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 3abc

Question

Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 3abc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 37 phút 2022-06-20T15:09:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bạn tham khảo nhé.
  a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)+c(a^2+b^2)+3abc
  =ab^2+ac^2+bc^2+a^2b+a^2c+b^2c+3abc
  =ab^2+b^2c+abc+ac^2+bc^2+abc+a^2b+a^2c+abc
  =(ab^2+b^2c+abc)+(ac^2+bc^2+abc)+(a^2b+a^2c+abc)
  =b(ab+bc+ac)+c(ac+bc+ab)+a(ab+ac+bc)
  =(ab+bc+ac)(b+c+a)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )