Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 2abc

Question

Toán Lớp 8: a(b^2 + c^2 ) + b(c^2 + a^2 ) + c(a^2 + b^2 ) + 2abc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 5 ngày 2022-06-20T19:01:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
  a(b²+c²)+b(c²+a²)+c(a²+b²)+2abc
  =ab²+ac²+bc²+a²b+ca²+cb²+2abc
  =2ab²+…………………

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) + c^2a^2(c-a)
  = a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) – c^2a^2.[ ( a-b ) + ( b-c ) ]
  = a^2b^2(a-b) + b^2c^2(b-c) – c^2a^2.( a-b ) – c^2a^2.( b-c )
  = ( a-b).( a^2b^2 – a^2c^2 ) – ( b-c ).( a^2c^2 – b^2c^2 )
  = ( a-b ).( ab – ac ).( ab + ac ) – ( b-c ).( ac – bc ).( ac + bc )
  = ( a-b).a^2.( b-c).(b+c) – ( b-c).c^2.( a-b).( a+b)
  = ( a-b).(b-c ).[ a^2.( b+c ) – c^2.( a+b ) ]
  = ( a-b).( b-c ).( a^2b + a^2c – c^2a – c^2b )
  = ( a-b).(b-c ).[ b.( a^2 – c^2 ) – ac.( a – c ) ]
  = ( a-b).( b-c). ( a-c ).( ab + bc – ac )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )