Toán Lớp 8: a. 52y^3 – 25x^3y^4 + 10x^3y^3 b. 1/4x^2-5xy+25y^2

Question

Toán Lớp 8: a. 52y^3 – 25x^3y^4 + 10x^3y^3
b. 1/4x^2-5xy+25y^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 ngày 2022-12-22T01:55:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a)y^3(52-25yx^3+10x^3)             b)(1/2x-5y)^2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)52y^3 – 25x^3y^4 + 10x^3y^3 
  =y^3(52-25yx^3+10x^3)
  b)1/4x^2-5xy+25y^2
  =(1/2x)^2-2*(1/2x)*5y+(5y)^2
  =(1/2x-5y)^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )