Toán Lớp 8: a,x(x-5)+x-5=0 b,x^3-4x+0 c,x^2-10x+25=0 d,x^3-27=0 làm giúp e với ạ.e đag cần gấp e cảm ơn trc

Question

Toán Lớp 8: a,x(x-5)+x-5=0
b,x^3-4x+0
c,x^2-10x+25=0
d,x^3-27=0
làm giúp e với ạ.e đag cần gấp
e cảm ơn trc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-20T21:19:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,x(x-5)+x-5=0
  ⇔(x-5)(x+1)=0
  ⇔x-5=0 hoặc x+1=0
  ⇔x=5 hoặc x=-1
  b,x^3-4x=0
  ⇔x(x^2-4)=0
  ⇔x(x-2)(x+2)=0
  ⇔x=0 hoặc x-2=0 hoặc x+2=0
  ⇔x=0 hoặc x=2 hoặc x=-2
  c,x^2-10x+25=0
  ⇔(x-5)^2=0
  ⇔x-5=0
  ⇔x=5
  d,x^3-27=0
  ⇔(x-3)(x^2+3x+9)=0
  ⇔x-3=0 (vì x^2+3x+9 > 0)
  ⇔x=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )